Veelgestelde vragen - Alle FAQs

Selecteer een vraag categorie

Ja, als BTW van toepassing is. Over een deel van de collectie is met de belastingdienst afgesproken dat daarvoor een gunstiger belastingregime geldt (de margeregeling). De rest van de collectie is belast met 21% BTW. Indien BTW van toepassing is staat dat op de factuur.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn al onze schilderijen ingelijst en helemaal klaar om op te hangen. Alle lijsten bevinden zich in een nieuwe of goede staat, sommige lijsten vanuit de kunstuitleen kunnen echter geringe gebruiksporen dragen. In dat geval is daarmee in de prijsstelling rekening gehouden.

Wilt u werken laten omlijsten dan zijn daar kosten mee gemoeid.

In principe niet meer dan 2 keer per jaar.

Nadat wij werk(en) bij u getoond hebben neemt u de beslissing om wel/niet te huren of te kopen. Indien u besluit te kopen dan dient de koopsom direct betaald te worden, hetzij contant dan wel via mobiel pinnen of d.m.v. een eenmalige machtiging tot automatische incasso. Indien u werken huurt dan worden de maandelijkse bedragen geïncasseerd op basis van een machtiging welke u verstrekt aan Galerie Borchgreve.

Het leengedeelte van 0,5 % is een kostenvergoeding, het  dekt slechts een gedeelte van de werkelijke kosten die zijn samengesteld uit: inflatie, renteverlies, administratie, verzekering, bedrijfskosten, belasting e.d.. Er wordt u bij kunst sparen dus géén huurvergoeding in rekening gebracht! Ook rekenen wij geen abonnementsgeld of een  tarief voor inschrijving. Vergelijk de tarieven bij andere aanbieders en u zult zien dat u nergens betere condities aantreft.

Bij zowel kunst huren als kunst sparen is de intentie dat u bij omruilen iets zoekt in ongeveer dezelfde prijsklasse of aankoopwaarde.

 • Desgewenst kan het werk worden afgewisseld met werk in een  hogere prijsklasse.
 • Het nieuwe huurbedrag / spaarbedrag is dan afhankelijk van de waarde van het nieuwe kunstwerk.

In het hoofdmenu kunt u onder Collectiedoorklikken naar SALE!, met kortingen oplopend tot soms 80 %. We kunnen dat doen bij werken waarvan wij bijvoorbeeld meerdere exemplaren bezitten. Deze korting is een prikkel die is gericht op de snelle verkoop van een werk, zowel voor koop als huurkoop. Voor kunstuitleen gelden de gewone prijzen die zijn vermeld in de informatiekolom rechts van de afbeeldingen (op de detailpagina).

Bij aankoop van een of meerdere werken met een (totale) aankoopwaarde van/boven € 495, is de bezorging gratis, tenzij de afstand zodanig is dat de reiskosten meer bedragen dan 10% van de aankoopwaarde; In alle overige gevallen ( zoals aflevering van sterk afgeprijsde werken uit een sale)  wordt in overleg een geringe bijdrage in de reiskosten gevraagd. 

Wilt u werken huren of afzien van aankoop, dan berekenen wij voor de bezorgservice een kleine bijdrage in de reiskosten van 0,19 euro per km v.v.

Weinig. U dient van tevoren akkoord te gaan met de bezorgcondities (bijdrage). Verder moeten  de afmetingen van een geselecteerd kunstwerk zodanig zijn dat het vervoerd en afgeleverd kan worden. De  hoogte / breedte van deuren /hal /trap /portaal /lift  e.d. op het afleveradres moeten voldoende zijn om het werk in goede staat op de gewenste plaats te krijgen.

Galerie Borchgreve opereert vanuit Zuid Nederland en de bezorgservice geldt in principe voor heel Nederland met uitzondering van de Wadden. Reiskosten en tijd dienen wel  in verhouding te staan tot de waarde van het aan te kopen werk. Een werk van  bijvoorbeeld 300 euro kan niet op basis van de bezorgservice in Delfzijl worden getoond. In die gevallen zoeken we in overleg een andere oplossing.   

Wij streven ernaar om z.s.m. met u een afspraak te maken en uiterlijk  binnen 10 dagen bij u langs te komen. Het hangt dus in sterke mate van uw eigen agenda af.

Ja, wij staan 100 % in voor de echtheid (signatuur) van de kunstwerken. Wij doen dat  vanwege de kennis van de werken en de betrouwbaarheid van onze inkoopadressen

Hoewel grafiek als techniek voor kunstvorm al heel oud is, kan met name Andy Warhol, die graag grote zeefdrukken maakte, worden beschouwd als de man die deze werkwijze in de jaren zestig populair heeft gemaakt voor contemporaine kunst.

Kunstenaars als Karel Appel, Corneille, Herman Brood, maar ook Jan Cremer, Clemens Briels en zelfs buitenlandse kunstenaars als Picasso en Salvador Dali hebben een omvangrijk oeuvre aan grafiek opgebouwd. Elke afdruk moet door de kunstenaar met de hand zijn gesigneerd en genummerd. Het voordeel van litho's en zeefdrukken is dat het werk tijdens het proces, in tegenstelling tot etsen, geen kwaliteit verliest. Nog steeds zijn er kunstenaars, met name etsers, die het drukken zelf verrichten. Voor litho's en zeefdrukken huren zij  tegenwoordig echter meestal gespecialiseerde vakmensen in, die hun werken soms zelfs met de hand voor hen reproduceren, daarbij vaak begeleid door de kunstenaar zelf.

Grafiek of prentkunst is de verzamelnaam voor werken  die worden verkregen door op een plaat of platte vorm een voorstelling aan te brengen en deze af te drukken op een ander materiaal, meestal papier. Op deze wijze kan een reeks van identieke afbeeldingen geproduceerd worden.

Voor het bewerken van de plaat kunnen verschillende druktechnieken worden gebruikt; o.a. hoogdruk, diepdruk en vlakdruk. Maar grafiek is meer.

De grafische kunstvorm biedt ook de mogelijkheid om origineel werk van bekende kunstenaars betaalbaar te maken voor een breder publiek.  Vanwege de oplage waarin ze vervaardigd worden. Zo hangt jouw Jan Cremer ook ergens in de New York en in Keulen, of  je Corneille in Parijs en Kopenhagen.

Hoogdruk

 • Hoogdruk is een grafische werkwijze, waarbij de afdruk wordt verkregen met behulp van een drukvorm. waarin de elementen die tot het beeld behoren verhoogd liggen. Op het hoogliggende, vrijwel vlakke beeld, kan op eenvoudige wijze drukinkt worden aangebracht, zonder dat de dieper gelegen delen worden besmet. Als de ingeïnkte vorm onder druk op een nagenoeg vlak oppervlak wordt aangebracht dat de inkt kan opnemen, zal alleen het hoogliggende, ingeïnkte beeld ermee in aanraking komen en de afdruk maken.

Diepdruk                                                                                           

 • Is een grafische werkwijze, waarbij de afdruk wordt verkregen met behulp van een drukvorm, waarin de beeldvormende elementen verdiept zijn aangebracht. De drukinkt wordt in de verdiepte delen gebracht en het oppervlak inktvrij gemaakt. Als het papier daarna met grote kracht tegen de drukvorm wordt geperst zal het in aanraking komen met de inkt in de verdiepte delen en kan het inkt daaruit opnemen en meetrekken, zodat op het papier een afdruk ontstaat.

Vlakdruk

 • Is een grafische werkwijze, waarbij de afdruk wordt verkregen met behulp van een drukvorm, waarin drukkende en niet-drukkende elementen in één vlak liggen en zich onderscheiden door het aantrekken en afstoten van het drukmedium. Hoewel het in principe niet is uitgesloten dat ook andere combinaties voor dit doel geschikt zijn, maakt de bekende vlakdruk uitsluitend gebruik van het onderling afstoten van water en vet.

Grafische technieken leiden in hoofdvorm  tot de volgende kunstdruk methoden: ets, litho / steendruk en zeefdruk.

Van oorsprong werd het drukken door de kunstenaar zelf gedaan. Echter met het vervolmaken van het, in de reclamewereld, zeefdrukken aan het eind van de zestiger jaren, ontstonden er ongekende mogelijkheden voor de kunstenaars. Een aantal kunstenaars ontwikkelde zelf het zeefdrukken als nieuwe grafiektechniek. Een groot aantal echter, zoals Corneille, Eugene Brands, Theo Wolvecamp, Karel Appel en Herman Brood, laten hun ontwerpen fotografisch, of zelfs met de hand aanbrengen op zeeframen, door hierin gespecialiseerde kunstzeefdrukkers. Dit laatste heeft hen de gelegenheid geboden om een groot grafiek oeuvre te produceren. Belangrijk is dat bij litho's en zeefdrukken de kwaliteit van het afgedrukte werk niet terugloopt.

Litho/steendruk

 • Een via vlakdrukprocédé verkregen afdruk (meestal papier) van een op steen of metalen plaat aangebrachte afbeelding. Men tekent met lithografische inkt of met lithografisch krijt. Gebruikt men inkt, dan moet de steen glad gepolijst en met een weinig lijnolie vet gemaakt zijn. Gebruikt men krijt dan dient de steen gegreind (korrelig oppervlak) te zijn. Nadat de afbeelding is aangebracht, wordt de steen behandeld met verdund salpeterzuur en Arabische gom. De Arabische gom dringt in de poriën van de steen waar niet getekend is. Het salpeterzuur veroorzaakt een chemisch proces, waarbij het krijt wordt gefixeerd. Sponst men de steen af, dan blijven de niet getekende gedeelten vochtig en kan worden ingerold met drukinkt, waarbij de inkt alleen op de getekende gedeelten van de steen blijft staan. Met de geïnkte steen kan vervolgens een afdruk, de litho, verkregen worden. Voor een kleurenlitho worden twee stenen gebruikt. Eén voor de eigenlijke tekening en één voor de kleur. Voor elke kleur wordt een aparte kleurensteen gebruikt.
 • Video Lithografie Wim Jonkman http://www.youtube.com/watch?v=4xT8Gp8wsAQ

Zeefdruk                                                                                               

 • Wordt bij de druktechnieken gerekend, hoewel een "druk uitoefenen" zoals bij hoog-, diep- en vlakdruk niet plaatsvindt. Eigenlijk is zeefdruk een verbeterde sjablonentechniek. De beelddrager bij de zeefdruk bestaat uit een raam waarop metaal-, polyester- of nylongaas is gespannen. Op het gaas wordt een sjabloon gehecht, dat op verschillende manieren kan worden verkregen, o.a. door snijden, fotochemische methoden, tekenen met de hand of andere combinaties hiervan. Met een rubberen strip (rakel) ter breedte van het sjabloon wordt een speciale inkt door de niet afgedekte gedeelten van het gaas op het materiaal overgebracht. Door middel van deze techniek kan het drukbeeld op zeer verschillende materialen worden toegepast.  Video Zeefdruk door Brauck http://vimeo.com/3332926

Ets                                                                                                         

 • Ets is een vorm van diepdruk. Zoals al aangegeven wordt bij diepdruk de tekening verdiept aangebracht op een gladde metalen drukplaat  en wordt vervolgens de inkt in de diepe delen van de drukplaat aangebracht.
  Etsen gebeurt met behulp van zuur. Etsen betekent letterlijk: (uit)bijten. De etser krast met een naald de tekening in een met was ingesmeerde plaat (bijv. zink of koper), waardoor op die plaatsen het metaal bloot komt te liggen. Door de plaat korte tijd in een zuurbad te leggen, wordt de afbeelding in de plaat geëtst. De plaat is dan klaar om af te drukken. De kunstenaar verwijdert de waslaag en wrijft drukinkt in de groeven. Overtollige inkt poetst hij weg voordat hij de plaat op een bevochtigd vel papier legt en door de walspers haalt. Door de enorme kracht van de etspers wordt de inkt daarbij in spiegelbeeld op het onderliggende papier gedrukt.
 • Video over ets techniek (Eng. :http://www.youtube.com/watch?v=UWV-zCCSiy0

Er zijn nog veel meer technieken welke minder worden toegepast. We noemen hier kort nog de glicée, boardsnede, aquagravure en terragravure.

Glicée is een hoogwaardige  digitale druk,  een nieuwe druktechniek met behulp van een inkjetprinter. Zij wordt vooral gebruikt om reproducties van kunstwerken te maken. Met gepigmenteerde inkten kan een kleurechtheid worden verkregen van 100 jaar of meer volgens de laatste onderzoeken. Om als origineel werk  aangemerkt te worden moeten glicées gesigneerd, genummerd en in beperkte oplage vervaardigd worden, vergelijkbaar aan zeefdrukken e.d.

Boardsnede is een hoogdruktechniek waarbij hardboard wordt gebruikt om de tekening uit te gutsen. Vanwege het relatief zachte materiaal is het niet mogelijk om fijne detaillering aan te brengen waardoor de afdrukken minder complex kunnen zijn dan bij de houtsnede.  De boardsnede techniek wordt zelden gebruikt. Galerie Borchgreve heeft fraaie boardsnedes in haar collectie van Fon Klement en Francis Hooglandt

Een aquagravure wordt door de kunstenaar met de hand gemaakt door nat papier'pulp' op een handbeschilderde reliëfsteen te persen. De kleur trekt tijdens het droogproces in het papier en na het drogen wordt het werk door de kunstenaar weer met de hand                boardsnede Fon Klement             verder bijgewerkt. Het is een bijzondere grafische drukmethode die niet vaak wordt gebruikt.

Terragrafure is, evenals  aquagravure, een bijzondere druktechniek. Hier wordt zand gebruikt dat  samen met de verf wordt afgedrukt. Met name Corneille gebruikt de afgelopen jaren wat vaker deze techniek.

Galerie Borchgreve respecteert uiteraard de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Kijkt u op de volgende pagina's:

Het risico van de kunstwerken ligt bij de huurder. Wij adviseren u de geleende kunstwerken bij u thuis dus zelf afdoende  te verzekeren tegen diefstal, brand of waterschade. Galerie Borchgreve heeft, om haar bedrijfsrisico te beperken, de kunstwerken ook zelf verzekerd tot een bepaald bedrag en met een eigen risico van 250 euro per gebeurtenis. Indien deze verzekering in voorkomende gevallen door ons dient te worden aangesproken, komt het eigen risico voor rekening van huurder

U ontvangt meteen na uw e-mail een bevestiging dat we deze ontvangen hebben en met u contact zullen opnemen. Mocht u deze bevestiging niet hebben ontvangen, controleer dan even of onze e-mail niet terecht is gekomen in uw spamfilter of map van ongewenste berichten. Hebt u na 24 uur nog geen e-mailbericht ontvangen, neem dan even contact met ons op.

Galerie Borchgreve is altijd op zoek naar mooie originele kunstwerken van Nederlandse kunstenaars. Wij hechten daarbij grote waarde aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de kunstwerken.

Neem met ons contact op als u denkt dat uw werken daaraan voldoen en ze een goede aanvulling vormen op de huidige collectie.