op afspraak
06 12750838
Boordseweg 5 5671 AP Nuenen

Toelichting bij sparen/uitleen en verkoop van kunstwerken door Galerie Borchgreve. (Aangepast 1.7.2023*)

A. Algemeen

A1. Kunstwerken lenen of kopen op basis van een afbeelding op een website, zonder ze in het echt te hebben gezien, lijkt ons meestal niet verstandig. Galerie Borchgreve toont daarom desgewenst vrijblijvend ten huize van belangstellenden de kunstwerken die vooraf -via de website- geselecteerd zijn. Dit gebeurt uiteraard op afspraak. Deze bezorgservice (of “zicht” service) bieden we aan voor geheel Nederland, met uitzondering van de Wadden, tenzij de reiskosten meer bedragen dan 10 % bedragen van de aankoopwaarde. In die gevallen wordt geprobeerd een andere oplossing te vinden om het werk te tonen.

A2. Kunstuitleen vindt plaats op basis van een kunst spaar-overeenkomst welke Galerie Borchgreve met de klant aangaat. Vereist is een deugdelijk legitimatiebewijs.

A3. Overeenkomsten worden aangegaan met rechtspersonen en natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, van wie geen vermoeden aanwezig is, dat zij de belangen van de kunstuitleen zouden kunnen schaden.

A4. Kunstuitleen is mogelijk als de aankoopwaarde van de werken hoger is dan 250 euro. De betaling van maandbedragen geschiedt via automatische incasso.

A5. Alle kunstwerken zijn te huur, op basis van een kunst-spaarovereenkomst, tenzij op de website anders staat vermeld.

  

B. Kunstuitleen aan particulieren

B1. Klanten kunnen vanaf 1.7.2023 kiezen voor kunst sparen. Bij kunst sparen bedraagt in eerste instantie de uitleentermijn 28,5 maanden. Na die termijn is het volledige bedrag bij elkaar gespaard. Gespaarde bedragen kunnen worden besteed aan de aankoop van kunst.  De klant kan kunstwerken tot 2 keer per jaar omruilen en heeft het recht van tussentijdse aankoop.

B2. Bij kunst sparen bestaat het maandbedrag uit 4 % van de aankoopwaarde van het kunstwerk en is sprake van een leengedeelte (0,5 %) en een spaargedeelte (3,5 %). Het spaargedeelte wordt door ons voor de klant gereserveerd. Het spaartegoed dat de klant aldus opbouwt kan hij/zij besteden voor latere aankoop van het gehuurde kunstwerk of de aankoop van andere werken bij Galerie Borchgreve.   Bij onvoorziene tijdelijke of definitieve tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft het spaargedeelte gedurende maximaal 3 jaar ter beschikking staan van de klant. 

C. Kunst verkoop aan particulieren.

C1. Tijdens bepaalde acties of actiemaanden kan Galerie Borchgreve kunstwaardebonnen of andere kortingen geven. Indien daarvan sprake is wordt dat op de homepage duidelijk vermeld. Kunstwaardebonnen worden op naam verstrekt en zijn niet uitwisselbaar; Het is niet mogelijk per kunstwerk meer dan één waardebon in te wisselen. De kunstwaardebonnen zijn in principe geldig tot 1 jaar na afgifte.

C2. De hiergenoemde kunstwaardebonnen en andere eventuele kortingen zijn alleen van toepassing op verkopen die tot stand zijn gekomen via de onderhavige website en nadrukkelijk niet op verkopen die plaatsvinden via veilingsites als marktplaats, kunstveiling.nl of catawiki.

C3. Bij huurkoop is sprake van koop met een aanbetaling van 25% en een renteloze restantbetaling in 12-maandelijkse termijnen. Na betaling van de laatste termijn is de koop definitief en ontvangt de klant het eigendomsbewijs.

 C.4. Koper kan binnen 7 dagen na aankoop aan Galerie Borchgreve vragen de koop te ontbinden. Koper krijgt in dat geval een tegoedbon te besteden bij Galerie Borchgreve. Voor ophalen van het werk geldt het tarief van de omruilservice.    

C.5 Bij aankoop van een of meerdere werken met een (totale) aankoopwaarde van/boven € 495, is de (persoonlijke) bezorging gratis, tenzij de afstand zodanig is dat de reiskosten meer bedragen dan 10% van de aankoopwaarde; In alle overige gevallen wordt in overleg een bijdrage in de reiskosten gevraagd.         

D. Kunstuitleen aan bedrijven

D1. Vervallen.

D2. vervallen

D3. vervallen.

D4. vervallen.   

D5. vervallen

E. Kunstverkoop aan bedrijven

E1. Directe aankoop.                  

E2. Bij huurkoop is sprake van koop met een aanbetaling van 25% en een renteloze restantbetaling in 12-maandelijkse termijnen. Na betaling van de laatste termijn is de koop definitief.

F. Bezorg- en omruilservice bij particulieren

F1. Voor de bezorgservice vragen wij een afstand gerelateerde bijdrage in de reiskosten, groot  € 0,19  per km (vice versa). Bij aankoop van een werk van meer dan € 495 is de bezorgservice gratis (zie ook Algemene Voorwaarden). 

F2. Ingeval van kunst sparen bestaat de mogelijkheid kunstwerken te wisselen. Voor deze omruilservice vragen wij een afstand gerelateerde bijdrage in de reiskosten, groot € 0,19 ct. per km (v.v.) en daarnaast een voorrijdtarief van € 17,50. Op afspraak kan een klant zelf werk(en) komen omruilen.

F3. vervallen. 

F4. Omruilen kan als regel tegen kunstwerken in (ongeveer) dezelfde of hogere prijsklasse. Het kan daardoor leiden tot aanpassing van de gesloten overeenkomst en de maandelijks verschuldigde bedragen.

F5. vervallen

G. Aansprakelijkheid

G1. De klant is aansprakelijk voor schade aan het kunstwerk tijdens de uitleenperiode. Schade dient altijd schriftelijk (e-mail/brief) te worden gemeld.   

G2. De klant is aansprakelijk voor vermissing of verloren gaan van het kunstwerk. Bij inbraak of brand dient binnen 24 uur aangifte te worden gedaan bij de politie.  

G3. De klant is gerechtigd een verzekering af te sluiten tot dekking van voornoemde risico’s.                   

G4. Echtheidsgarantie. Galerie Borchgreve garandeert voor 100 % de echtheid van de door haar geleverde kunstwerken. Blijkt toch aantoonbaar sprake van ernstige twijfel over de echtheid, dan krijgen koper en huurder hun geld uiteraard terug. Zie ook de algemene voorwaarden.

H. Bijzondere bepalingen

H1. De klant dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de uitleenperiode. Voorkom zoveel mogelijk direct zonlicht, vocht of hitte en zorg voor deugdelijke ophanging.                                   

H2. Op verhuur of verkoop van kunstwerken zijn van toepassing de algemene voorwaarden welke hier zijn weergegeven.

H.3 Privacy Reglement. Via het contactformulier worden NAW-gegevens en eventuele andere gegevens gevraagd van potentiële klanten. Deze gegevens worden gebruikt c.q.  administratief verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van uw wensen (bestellingen) of de opzet van een uitleenbestand.

Galerie Borchgreve zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

*) NB. De aanpassingen m.i.v. 1.7.2023 hebben betrekking op het vervallen van de kunsthuur regeling. Voor bestaande huurovereenkomsten gelden de eerdere Algemene voorwaarden en Toelichting.

 • Home
 • Collectie
  • Acryl
  • Beelden
  • Fotografie
  • Etsen
  • Gouaches
  • Grafieken
  • Litho's
  • Schilderijen
  • Zeefdrukken
 • OUTLET
 • Kunstenaars
 • Kunst sparen
 • FAQ's
 • Contact